ලොව මිල අධිකම ජංගම දුරකථනය.

ලොව මිල අධිකතම ජංගම දුරකථනය ලෙස සැලකෙන යුරෝ මිලියන 5 ක වටිනාකමින් යුත් ජංගම දුරකථනයක් හඳුන්වා දී තිබේ. Apple iPhone 4 වර්ගයේ මෙම දුරකථනයේ අලංකාර සැලසුම් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ලොව මිල අධික නිර්මාණ සඳහාම සැරසිලි සකස් කරන්නෙකු වන ස්ටුවර්ට් හග්ස් විසිනි. රොස් ගෝල්ඩ් උපයෝගී කරගෙන දෑතින්ම නිර්මාණය කර ඇති මෙම දුරකථනයේ බාහිර අංකරණය සඳහා තනි දියමන්ති 500 ක් යොදාගෙන ඇත. ඇපල් ලාංඡනය නිර්මාණය සඳහා පමණක් දියමන්ති 53 ක් යොදාගෙන තිබේ. 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Design Blog, Make Online Money